Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Časová cena

Časová cena

V rámci pojištění rozlišujeme cenu novou, časovou a obvyklou. Jedná se o zásadní údaj, který rozhoduje o výši vyplaceného plnění. Časová cena je hodnota pojištěné věci v době, kdy došlo k pojistné události či spíše před ní. Při určování časové ceny se vychází z nové ceny (tj. cena pojištěné věci v době jejího pořízení) s ohledem na různé faktory (např. stáří, běžné opotřebení pojištěné věci, modernizace, apod.). Časová cena je zpravidla nižší než cena nová. Pokud je tedy věc pojištěna na časovou cenu, je při pojistné události vyplacená cena věci v danou chvíli, nikoliv stejné avšak nové věci.