Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Cenný papír na jméno

Cenný papír na jméno

Podle formy se cenný papíry dělí na cenné papíry na jméno, na doručitele a na řad. Cenné papíry na jméno neboli au nom obsahují jméno určité fyzické nebo právnické osoby k němu oprávněné. Tyto cenné papíry není možné převést rubopisem. To znamená, že změna k nim oprávněné fyzické či právnické osoby je uskutečnitelná, ale pouze občanskoprávním způsobem (např. postoupení pohledávky, dědictví, apod.). Výjimkou jsou pouze tzv. ordre papíry, což jsou cenné papíry obsahují jméno oprávněné osoby, které lze převést rubopisem.