Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Cenný papír na majitele

Cenný papír na majitele

Cenné papíry představují pohledávku dlužníka vůči věřiteli či věřitelům. Podle formy je dělíme na cenné papíry na jméno, cenné papíry na doručitele (majitele) a cenné papíry na řad (tzv. ordre papíry). Cenné papíry na doručitele (majitele) neboli au porteur neobsahují žádné jméno oprávněné osoby. To znamená, že dlužník (tzv. emitent) je povinen pohledávku uhradit komukoliv, kdo cenný papír předloží. Tento typ cenných papír lze jednoduše převést a to pouhým předáním novému vlastníkovi bez nutnosti rubopisu.