Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Cenny potravin

Cenny potravin

V rámci finanční gramotnosti se můžete setkat i s pojmem ceny potravin. Česká národní banka (ČNB) pod pojmem ceny potravin zahrnuje sloučenou skupinu cen potravin a nealkoholických nápojů společně s cenami alkoholických nápojů a také tabákových výrobků.