Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papíru (CDCP) je zodpovědný za vedení centrální evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných na území České republice. Evidenci vede CDCP a účastníci CDCP (např. obchodníci s cennými papíry). CDCP dále vede evidenci zahraničních cenných papírů, listinných cenných papírů, sběrných dluhopisů, investičních nástrojů derivátového typu a státní spořicí dluhopisy pro Ministerstvo financí ČR. Kromě evidence má CDCP na starosti finanční vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů s cenným papíry.