Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRÚ) shromažďuje informace o veškerých pohledávkách fyzických osob podnikatelů a právnických osob. V této databázi nejsou vedeny záznamy o závazcích nepodnikajících fyzických osob. Do CRÚ mohou přispívat banky a pobočky zahraničních bank, které smějí působit na území ČR, případně další osoby, jež stanoví zákon. Účastníci jsou povinni údaje aktualizovat každý měsíc, přičemž přístup k uveřejněným informacím mají jednotliví účastníci a Česká národní banka, která je garantem celého projektu. Cílem CRÚ je sdílení informací, které lze využít v oblasti řízení úvěrového rizika.