Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Ceny tržních služeb

Ceny tržních služeb

Ceny tržních služeb zahrnují níže uvedené ceny spadající do podnikatelské sféry, to znamená sjednané pouze mezi podnikatelskými subjekty. Patří sem zejména ceny vnitrostátní nákladní dopravy, pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, skladování a podpůrné služby v dopravě, peněžnictví, poštovní a kurýrní služby, odborné služby, služby v oblasti nemovitostí, telekomunikační služby, pojišťovnictví, stočného, administrativní a podpůrné služby a ostatní podnikatelské služby.