Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizace, která sdružuje pojišťovny na území České republiky. Byla založena za účelem kontroly pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (tzv. povinné ručení) definovaného zákonem č. 168/1999 Sb. Povinné ručení je dané zákonem a ČKP kontroluje, zda všichni vlastníci provozovaných vozidel mají řádně sjednané a zaplacené platné pojištění. Poškozeným, kterým byla škoda způsobena nepojištěným vozidlem, zajistí odpovídající náhradu škody, kterou následně vymáhají po viníkovi.