Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Číslo účtu v tuzemském platebním styku

Číslo účtu v tuzemském platebním styku

Každé číslo účtu v tuzemském platebním styku (číslo bankovního účtu) je složeno z maximálně 16 znaků. Vždy obsahuje základní číslo účtu, které tvoří 2 až 10 číselných znaků, a může mít předčíslí dlouhé nejvíce 6 číselných znaků. Předčíslí a základní číslo účtu musí být vždy zřetelně od sebe odděleny pomlčkou a jsou vždy samostatně zajišťovány matematickou kontrolou. Součástí bankovního číslo je rovněž kód banky, který čtyřmístný a od zbytku čísla oddělený lomítkem.