Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Čistá finanční aktiva

Čistá finanční aktiva

Jedná se o rozdíl mezi úhrnem závazků a úhrnem finančních aktiv.