Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Čistá zahraniční aktiva

Čistá zahraniční aktiva

Čistá zahraniční aktiva MFI (dvoumístný kód země vykazující centrální banky) jsou spojujícím článkem měnové statistiky a statistiky platební bilance. Čistá zahraniční aktiva MFI zahrnují zahraniční aktiva MFI, což je například hotovost (jiná než Kč), měnové zlaté, úvěry poskytnuté nerezidentům ČR, cenné papíry či emitované nerezidenty ČR bez zahraničních pasiv MFI ČR (tzn. podíly a akcie fondů peněžního trhu, repo operace, vklady v držbě nerezidentů, dluhové cenné papíry v držení nerezidentů s dobou splatnosti do 2 let včetně emitované MFI).