Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Čisté jmění

Čisté jmění

Čisté jméně je vyrovnávací položka rozvahy, která se rovná rozdílu mezi úhrnem finančních a nefinančních aktiv na straně jedné a celkových závazků na straně druhé.