Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Efektivní kurz

Efektivní kurz

Efektivní kurz je ukazatelem zhodnocení národní měny vůči vybraným měnám za stanovené období versus základní období. Efektivní kurz může uvádět zhodnocení, kdy se index pohybuje nad hodnotou 100, nebo naopak znehodnocení, kdy se index pohybuje pod hodnotou 100. Důležitým váhami při určování efektivního kurz jsou podíly obchodních partnerů, kteří se na obratu zahraničního obchodu podílí nejvíce.