Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Efektivní ukazatele eurozóny

Efektivní ukazatele eurozóny

Jedná se o takové ukazatele, které co nejvěrněji přibližují (odhadují) vliv ekonomické aktivity (např. efektivní HDP) společně s cenovým vývojem (tj. efektivní ceny výrobců a spotřebitelské ceny) v rámci eurozóny na stávající českou ekonomickou situaci. Důležitou váhu při výpočtu mají podíly jednotlivých ekonomik eurozóny na celkovém obratu zahraničního obchodu České republiky.