Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Evropský pas

Evropský pas

Evropský pas je v podstatě jednotná licence, která všem podnikajícím subjektům v EU umožňuje snáze nabízet své finanční produkty a služby na území EU. Konkrétně se jedná o možnost veřejného vydávání, nabízení, prodeje i odkupu cenných papíru fondu kolektivního investování, jenž byl založen na území kterékoliv země patřící do Evropského hospodářského prostoru. Dále Evropský pas nabízí možnost nabízení a poskytování investičních služeb společností působící v zemi patřící do EHP. Evropsky pas rovněž zahrnuje obhospodařování majetku fondů, majetku zákazníka, distribuci podílových listů harmonizovaných fondů, investiční poradenství a úschovu cenných papírů.