Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Evropský systém centrálních bank (ESCB)

Evropský systém centrálních bank (ESCB)

Evropský systém centrálních bank byl zřízen v lednu 1999 na základě Maastrichtské smlouvy jako jedna z hlavních součástí praktické realizace měnové a hospodářské unie. ESCB je tvořen Evropskou centrální bankou a všemi centrálními bankami členských států Evropské unie bez nutnosti účasti v Eurozóně. Mezi hlavním principy činnosti ESCB patří udržování cenové stability, podpora stability měnových kurzů, péče o chod centrálních bank, podpora a realizace jednotné evropské měnové politiky a správa devizových rezerv.