Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fiskální pozice

Fiskální pozice

Fiskální pozice zachycuje meziroční změnu tzv. strukturálního salda vládního sektoru. Pokud jsou hodnoty kladné, hovoříme o fiskální restrikci, pokud jsou hodnoty záporné, jedná se o fiskální expanzi.