Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fluktuační pásmo

Fluktuační pásmo

Fluktuační pásmo vyjadřuje prostor vymezený Českou národní bankou pro pohyb kurzu domácí měny, přičemž může být různé široké. V letech 1992 až 1996 Česká národní banka používala úzké pásmo ±0,5 %, v letech 1996 až 1997 širší pásmo ±7,5 %. V současné době je stanoveno fluktuační pásmo v rámci kurzového mechanismu ERM II v rozpětí ±15 % vůči euru. Řídí se jim pouze země, které se tohoto kurzového mechanismu účastní. Česká republika je členem.