Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fond dluhopisový

Fond dluhopisový

Tento fond je opakem fondu akciového, který do akcií investuje více než 60 % svého majetku. Fond neinvestuje primárně do akcií, ale naopak do dluhopisů. Dluhopisový fond je nejvýhodnější pro střednědobý investiční horizont. Hlavní výhodou je vyšší zhodnocení oproti fondům peněžního trhu. Oproti akciovým fondům je jeho zhodnocení zase o něco nižší, ale platí, že se jedná o méně rizikový fond.