Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fond fondů

Fond fondů

Fond fondů představuje speciální fond, který neinvestuje ani do akcií ani do dluhopisů. Naopak vytváří pestré portfolio, které je složené z vybraných fondů kolektivního investování. Nejčastěji se jedná o investice do podílových listů, které pro podílníky představují výhodnější a lepší rozložení rizika, jenž je s investování vždy spojený.