Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fond kolektivního investování

Fond kolektivního investování

Fondem kolektivního investování se smí stát právnická osoba, jejíž sídlo je na území České republika. V podstatě se jedná o investiční fondy určené pro širokou veřejnost, které jsou regulovány zákonem a prováděcím právními předpisy. Právnická osoba musí být oprávněna ke shromažďování peněžních prostředků, které ji svěří veřejnost tím, že investuje do jejích akcií. Na základě zvolené investiční strategie svěřené prostředky investuje na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků akcií. Dále je pověřena správou tohoto majetku.