Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fondy kolektivního investování

Fondy kolektivního investování

Z hlediska formy mohou mít fondy kolektivního investování podoby investičního nebo podílového fondu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Investiční fond je právnická osoba, která je uvedené ve statutu fondu. Fond je založený na dobu určitou, nejdéle na 10 let, pokud nejde o fond kvalifikovaných investorů. Peněžní prostředky jsou shromažďovány od veřejnosti vystavením akcií. Podílový není právnická osoba a o majetek fondu pečuje investiční společnost, jež do fondu shromažďuje finanční prostředky díky investic veřejnosti do jejich podílových fondů. Podmínky pro fondy kolektivního investování definuje zákon č. 189/2004 Sb.