Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů

Tyto fondy jsou vhodné pro všechny fyzické a právnické osoby, které chtějí investovat své volné peněžní prostředky tak, aby investice probíhaly v souladu s investiční politikou a investičním cílem vybraného fondu. Musí však patřit mezi kvalifikované investory dle zákona § 272 zákona č. 240/2013 Sb., to znamená, že musí mít s investováním a posuzováním rizik dostatečné zkušenosti, znají všechny odlišnosti v regulaci fondu a rizika, která jsou s tímto typem investování spojená.