Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu

Jedná se o fond kolektivního investování, jenž od investorů odkupuje podíly zpět na jejich žádost. Poté buď nejméně 85 % hodnoty majetku investuje do nástrojů peněžního trhu, dále pak do cenných papírů (např. dluhopisy), do cenných papírů, které vydal jiný fond, do termínovaných vkladů s dobou splatnosti do 2 let, do vkladů, se kterými lze volně nakládat. Fondy peněžního trhu jsou vhodné pro konzervativní investory, jež mají o zájem o krátkodobé investice s minimální kolísavosti a mírou rizika.