Úspory.cz >> Finanční subjekty >> Asociace penzijních společností ČR (APS)

Asociace penzijních společností ČR (APS)

Asociace penzijních společností byla založena již roku 1996 a to jako Asociace penzijních fondů ČR, dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, nadané právní subjektivitou .

cílem APS je koordinace a prosazování společných zájmů u penzijních společností vůči orgánům státní správy. Připomínkovat návrhy a opatření týkající se důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření, připojištění a dalších zájmů penzijních společností.

Asociace penzijních společností reprezentuje společné zájmy svých členů vůči zahraničí a zdokonalování odborných znalostí na základě styku s obdobnými institucemi.

Členství v asociaci je dobrovolné a dělí se na dva druhy. První druh členství je členství řádné - řádné členství vzniká na základě jednostranného přistoupení penzijní společnosti (8 členů). Dalším druhem je členství přidružené (2 členi), vzniká na základě žádosti a následném schválení prezídiem APS ČR.

APS za účelem naplnění svého poslání zřídila odborné komise a to pro oblast informatiky a provozní správy fondů, legislativy, ekonomiky, etiky, pojistné matematiky, PR aktivit a vnějších vztahů.

Pobočka Praha

  • Adresa:
    Rumunská 1798/1
    120 000 Praha 2
  • Kontakt:
    Tel.: +420 224 266 561