Úspory.cz >> Finanční subjekty >> Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN)

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN)

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) vznikla v roce 2001 jako právní subjekt. ARTN je označována jako neziskové občanské sdružení.

Asociace se zaměřuje na zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí. Standardizuje postupy a procesy, snaží se zvýšit kvalitu vzdělání a zlepšení vzdělanosti profesionální veřejnosti v oboru.

Jedním z hlavních cílů Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí je také zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti v dané oblasti a propagace českého trhu s nemovitosmi v tuzemsku i zahraničí.

Asociace se skládá z více než 100 členů, kteří působí ve všech oblastech trhu nemovitostí. Mezi členy ARTN jsou přední představitelé developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu, dále přední představitelé a vyšší management veřejné správy, a záměrem je sdružovat i pedagogy a studenty vysokých škol se zájmem o tuto oblast.

Mezi aktivity ARTN patří pravidelné měsíční diskuzní setkání na aktuální témata rozvoje trhu nemovitostí či vydávání pravidelné souhrnné zprávy, zaměřené na odbornou i laickou veřejnost.

Pobočka Praha

  • Adresa:
    Ječná 39a
    102 000 Praha 2 - Nové město
  • Kontakt:
    Tel.: +420 774 272 393