Úspory.cz >> Finanční subjekty >> Česká bankovní asociace (ČBA)

Česká bankovní asociace (ČBA)

Česká bankovní asociace působí od roku 1990, kdy vznikla pod názvem Bankovní asociace.

ČBA od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech, které s ním úzce souvisí.

Česká bankovní asociace zastupuje a prosazuje společné zájmy členů vůči Parlamentu, vládě, České národní bance a dalším právním subjektům. Zastupuje zájmy bankovnictví ve vztahu k veřejnosti a zahraničí. Vytváří odborné usance a podporuje harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie.

V současné době má ČBA 37 členů, kteří dohromady reprezentují více něz 99% bankovního sektoru. Asociace rozděluje členství na dvě formy: plné členství (vyhrazeno,bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí ČNB) a přidružené členství (otevřeno zejména reprezentacím zahraničních bank a pomocným organizacím se vztahem k bankovnictví).

Od 1. července 2004 se Česká bankovní asociace stala plným členem Evropské bankovní federace (EBF/FBE) - ta představuje nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. ČBA se stala zároveň členem Evropské rady pro platby (EPC) - rozhodovací a koordinační orgán v oblasti platebního styku.

Pobočka Praha

  • Adresa:
    Vodičkova 30
    110 00 Praha 1
  • Kontakt:
    Tel.: +420 224 422 080