Úspory.cz >> Čez

Čez

ČEZ je bezesporu největší energetickou společností na území České republiky. Patří dokonce mezi 10 největších společností podnikajících na poli energetiky v Evropě. Do dnešní podoby se začala společnost utvářet v roce 2003, kdy se ČEZ začala spojovat s různými distribučními společnostmi.

Přestože se jedná o českou společnost, ČEZ nepůsobí pouze na území naší vlastí. Její dceřiné společnosti můžeme dále nalézt v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku nebo Turecku.

Do aktiv skupiny ČEZ nepatří pouze distribuční sítě, kterými přivádí elektrickou energii, ale také spousta zařízení na její výrobu. Na území ČR vlastní:

  • Obě jaderné elektrárny

  • Uhelné elektrárny

  • Teplárny

  • Vodní elektrárny

  • Větrné elektrárny

Produkty a služby

Skupina ČEZ nabízí svým zákazníkům hned několik produktových řad ve všech oblastech energetiky – elektrické energie, zemního plynu a tepla. ČEZ také spravuje distribuční

soustavu na rozvod elektřiny na více než polovině území České republiky.

Mezi její nejnovější produkty patří její eTarif. Nejenže s tímto tarifem získáte garantovanou úsporu, ale také máte přístup do tzv. virtuální kanceláře, kde velmi snadno vyřešíte všechny záležitosti ohledně dodávek energií. Tarif snadno objednáte přes internet a zde také probíhá veškerá komunikace se společností včetně zasílání a úhradz faktur.

Skupina ČEZ se také zaměřuje na společnosti. Svědčí o tom její ekologické a vzdělávací programy, kterých je hned několik.

COVID-19