Úspory.cz >> Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Po roce 1989, kdy bylo v České republice znovu obnoveno konkurenční prostředí i na pojišťovacím trhu, jsou zakládány i nové české pojišťovny. Mezi prvními byla také Česká podnikatelská pojišťovna, která se orientovala zejména na pojištění vozidel. V roce 2005 se stala součástí nadnárodní finanční skupiny Vienna Insurance Group, čímž získala silné zázemí a posílení kapitálu.

Česká podnikatelská pojišťovna je také členem všech důležitých obchodních organizací v ČR (např. Česká kancelář pojistitelů (ČKP), Česká asociace pojišťoven (ČAP), Hospodářská komora hlavního města či Francouzsko-česká obchodní komora).

Produkty ČPP

Největší specializací České podnikatelské pojišťovny, s níž na pojišťovací trh vstupovala, je pojištění vozidel, především povinného ručení. Je třetím největším pojistitelem vozidel v současné době a stará se zhruba o jeden milion pojištěných vozidel.

Další produkty:

  • Pojištění osob
  • Pojištění na cesty
  • Pojištění majetku
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění podnikatelů

ČPP povinné ručení

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) je třetím největším poskytovatelem povinného ručení v České republice. V současné době nabízí tři varianty povinného ručení, které se liší výší limitů pojistného plnění.

Varianta SPOROPOV je základní varianta povinného ručení, která poskytuje pojistné plnění v zákonem stanovených limitech, což je 35 miliónů korun na škody na majetku i na zdraví. Jedná se nejlevnější variantu, která je vhodná zejména pro ty řidiče, kteří cestují pouze na území ČR. Varianta SPOROPOV je zatížená spoluúčastí a asistenční služba se nevztahuje na zahraničí. Dojde-li k nehodě či poruše na území ČR, je limit 1 000 korun.

Varianta SPECIÁLPOV nabízí zvýšené limity na 50 milión korun na škody na majetku i na zdraví. Asistenční služby platí nejen na území ČR, ale i celé Evropy. Dojde-li k nehodě, je limit u vozidel do 3,5 t 2 500 korun a u vozidel nad 3,5 t 3 500 korun v ČR a 10 000 korun v zahraničí.

Varianta SUPERPOV nabízí nejlepší pojistnou ochranu. Limity jsou nastavené na částce 100 miliónů korun na majetku i na zdraví. Asistenční služby se vztahují na všechny země v rámci Evropy. Dojde-li k nehodě, jsou limity plnění totožné jako u varianty SPECIÁLPOV.

Asistenční služby

Standardní součástí povinného ručení od ČPP jsou asistenční služby, které nabízí řadu služeb zdarma v případě jakékoliv nehody, poruchy či odcizení vozidla. V základní nabídce sem patří:

  • příjezd a odjezd asistenční služby
  • je-li to možné, oprava vozidla na místě nehody či poruchy
  • vyproštění vozidla
  • odtah vozidla
  • poradenství (tlumočení v zahraničí či pomoc s hledáním hotelu, nádraží, taxislužby atd.)