Úspory.cz >> Východočeská plynárenská

Východočeská plynárenská

Východočeská plynárenská vzniká jako dceřiná společnost RWE v roce 1994. Její hlavní činností je prodej a rozvod zemního plynu na území východních Čech a společně

s Jihomoravskou a Severomoravskou plynárenskou tak obsluhují celou východní a střední část České republiky.

Produkty a služby

Společnost primárně nabízí distribuci a prodej zemního plynu. Zabývá se ovšem i dalšími činnostmi spojenými s plynárenským průmyslem. Především to je správa distribuční plynové soustavy. Nabízí ovšem také poradenské služby, prodej plynových spotřebičů nebo možnost pronájmu průmyslových strojů.

COVID-19