Získejte výhodnou hypotéku ...

... a vyřešte své bydlení jednou provždy! Chci výhodnou hypotéku

Zajistíme nejnižší úrokové sazby.

Bezplatná konzultace se SPECIALISTOU

Bonita

Bonita je výraz, kterým se označuje schopnost klienta splácet hypotéku nebo jakýkoliv jiný úvěrový produkt.

Jednoduše řečeno bonita klienta označuje schopnost klienta dostát závazkům vůči věřiteli v podobě řádného splácení svých závazků. Každý poskytovatel půjčky si před podpisem smlouvy zjistí, zda je klient takzvaně bonitní. Platí, že čím více je klient bonitní, tím výhodnější podmínky pro hypotéku může získat. Bonita se posuzuje podle osobních údajů (věk, nejvyšší dosažené vzdělání, profese, počet dětí apod.), dále podle trvalých příjmů a také se nahlíží do registru dlužníků.

V registru dlužníků se totiž nachází informace o všech závazcích, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Pokud tedy poskytovatel úvěru zjistí, že klient své závazky platí řádně, nebude se schválením hypotéky problém. V opačném případě pravděpodobně žádost zamítne.

Chci výhodnou hypotéku