Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Hypotéky >> Hypotéka a úmrtí

Získejte výhodnou hypotéku ...

... a vyřešte své bydlení jednou provždy! Chci výhodnou hypotéku

Zajistíme nejnižší úrokové sazby.

Bezplatná konzultace se SPECIALISTOU

Hypotéka a úmrtí

Hypotéka a úmrtí se může stát komplikovanou záležitostí. Jelikož je hypoteční úvěr součástí dědického řízení, povinnost jej dále hradit přechází na pozůstalé zemřelého. Výjimkou jsou případy, kdy je pod smlouvou podepsaných více dlužníků. V takových případech přebírá zodpovědnost uhradit hypoteční úvěr spoludlužník nebo ručitel.

V případě, že se dostanete jako dědic nebo spoludlužník do této situace, neprodleně o úmrtí původního dlužníka informujte banku. Nezapomínejte také, že hypotéka musí být splácena i v průběhu dědického řízení. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám vysoké sankce za nesplácení úvěru nebo přinejhorším i exekuce na zastavenou nemovitost.

Chci výhodnou hypotéku