Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Bezpečnostní list pro zemní plyn

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Bezpečnostní list pro zemní plyn

Každá látka, která může být nebezpečná, výbušná nebo jedovatá, musí mít zpracovaný tzv. bezpečnostní list. Za bezpečnostní list zodpovídá jeho výrobce nebo dovozce.

Povinnost zpracovat bezpečnostní list platí také po distributory zemního plynu. V bezpečnostním listě musí být vždy uvedeno: přesný název látky (např. zemní plyn odorizovaný), datum vydání listu a revize, přesná identifikace látky, doporučené užití, identifikační údaje o dodavateli, identifikace rizik, klasifikace látky a informace o jejím složení. Součástí by měly být také bezpečnostní pokyny (pokyny pro první pomoc, opatření pro hašení požárů v případě náhodného úniku).

Chci platit méně za plyn