Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Co je to bezpečností list a co obsahuje

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Co je to bezpečností list a co obsahuje

Bezpečností list zemního plynu je dokument, který má za úkol poskytnout souhrnné identifikační údaje o výrobci nebo dodavateli a o zemním plynu. Tento dokument je povinen vystavit každý dodavatel, který distribuuje zemní plyn na území České republiky.

Zemní plyn bezpečností list obsahuje:

? Identifikace zemního plynu a společnosti

? Informace o nebezpečnosti

? Informace o složení ? První pomoc

? Opatření pro hašení požáru

? Opatření v případě náhodného úniku

? Pokyny pro manipulaci a skladování

? Doporučené osobní ochranné prostředky

? Fyzikální a chemické vlastnosti

? Stálost a reaktivita

? Toxikologické informace

? Ekologické informace

? Pokyny pro odstraňování

? Pokyny pro přepravu

? Informace o předpisech

? Další informace

Chci platit méně za plyn