Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Neoprávněný odběr elektřiny a plynu

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Neoprávněný odběr elektřiny a plynu

Neoprávněný odběr elektřiny a plynu je upraven Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., podle kterého je neoprávněný odběr zcela zakázán. V případě odběru elektřiny se jedná např. o odběr bez uzavřené smlouvy, odběr bez elektroměru či spotřeba elektrické energie bez placení faktur.

RWE neoprávněný odběr plynu se týká odběru bez platné smlouvy, při neplacení nebo bez plynoměru. Dále sem patří situace, kdy dochází k neoprávněnému odběru přes neschválené zařízení. Za neoprávněný odběr je také považováno neumožnění přístupu k plynoměru zákazníkem.

Chci platit méně za plyn