Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> RWE vytyčení plynu

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

RWE vytyčení plynu

Vytyčení plynu neboli plynárenských zařízení zajišťuje společnost RWE na základě plné moci od provozovatele distribuční služby. RWE vytyčení plynu je navíc zdarma a je možné jej provést za účelem realizace stavby a zpracování projektové dokumentace.

Před tím, než dojde ke stavební činnosti, musí být provedeno tzv. vytyčení plynárenského zařízení. To se provádí na základě vydaného stanoviska k existenci plynárenských zařízení. Poté je možné si podat žádost o vytyčení plynu. Žádost lze podat online či písemně poštou a musí tak být učiněno nejméně 7 dní před vytyčením.

Chci platit méně za plyn