Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Skladování zemního plynu

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Skladování zemního plynu

Zemní plyn se skladuje v podzemních a povrchových nádržích. Ideálními místy pro podzemní či zemní nádrž na plyn jsou přírodní a umělé porosty ležící v podzemních geologických vrstvách. Více skladovacích prostor je možno propojit do jednoho společného objektu, který je mezi odborníky nazýván jako lokalita podzemního zásobníku plynu. Ty dělíme na porézní zásobníky a kavernové zásobníky. Porézní zásobníky jsou obvykle bývalé ložiska ropy či zemního plynu, které jsou již zcela vytěženy. Kavernové zásobníky jsou naproti tomu uměle vytvořené dutiny. Můžou to být solné kaverny či bývalé uhelné doly.

Chci platit méně za plyn

TIP