Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Stavová rovnice plynu

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Stavová rovnice plynu

Stavová rovnice plynu je v podstatě taková rovnice, která určuje vztah mezi jednotlivými stavovými veličinami. Zjednodušeně lze říci, že stavová rovnice nám popisuje stav zkoumané látky za určitých podmínek. Jednou z těchto rovnic je také stavová rovnice plynu, která je vyjádřená vzorcem P*V = n*R*T, přičemž jednotlivá písmena znamenají - P = tlak [Pa], V = objem [m3], N = látkové množství [mol], T = termodynamická teplota v Kelvinech [K] a R = molární plynová konstanta R = 8,315 [J.mol-1.K-1].

Chci platit méně za plyn