Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Stlačený zemní plyn CNG

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Stlačený zemní plyn CNG

Nejčastěji se se zemním plynem setkáme jako fosilním palivem využívaným na výrobu tepla a ohřevu teplé vody v domácnosti. Jeho využití je ovšem daleko širší. V posledních desetiletích začíná být také hojně využíván jako motorové palivo a to ve formách stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu.

Stlačený zemní plyn CNG je považován za jeden z nejekologičtějších alternativních paliv pro pohon motorových vozidel. Při výrobě CNG zemního plynu totiž není závislý na ropě a při jeho spalování je také únosná jeho produkce oxidu uhličitého. Zemní plyn tedy patří mezi alternativní pohonné látky, které by postupem času měly zcela nahradit současný benzín, který navíc klade velké nároky na životní prostředí.

Chci platit méně za plyn