Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Plyn >> Technické plyny

Ušetřete tisíce korun za plyn!

Nikdy nebyla tak vhodná doba na změnu dodavatele Chci platit méně za plyn

Vše za Vás ZDARMA zařídíme

Technické plyny

Zemní plyn jako energie nebo motorové palivo je v 21. století už běžná záležitost. Člověk jako takový si ovšem osvojil nejen zemní plyn, ale celou řadu plynných látek. Jednou celou skupinou jsou takzvané „Technické plyny“. Přepravují se v tlakových lahvích a využití pro ně najde armáda, nemocnice, průmyslové společnosti ale i domácnosti.

Mezi technické plyny patří:

? Acetylen

? Vodík

? Kapalný vodík

? Helium

? Oxid uhličitý

? Argon

? Kyslík

Pro běžného člověka je však nejdůležitější právě zemní plyn, který je využíván především v domácnostech. Zemní plyn se využívá k vytápění, ohřevu teplé vody a vaření. Kromě toho je také využíván k pohonu motorových vozidel. Důvodem k jeho častému využívání je především menší vliv na životní prostředí oproti jiným látkám. Zemní plyn je považován za ekologické palivo.

Chci platit méně za plyn