Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění

Investiční životní spoření patří mezi nejoblíbenější produkty na pojistném trhu. Obrovskou výhodou je kombinace spoření a pojištění. Pojistník je tak chráněn a zároveň má možnost výhodně zhodnotit vložené prostředky. Pojistník si při uzavření smlouvy vybírá mezi různými investičními fondy, které se liší podle míry výnosnosti a míry rizika. Platí, že čím vyšší riziko, tím větší zisk. Kdykoli můžete změnit investiční strategii nebo rozšířit pojištění o další připojištění. Investiční životní pojištění si také můžete odečíst z daní. Jistou nevýhodou je, že ve smlouvě není garantována výše pojistného.