Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Životní pojištění pro případ smrti či dožití.

Životní pojištění, které v sobě obsahuje pojištění pro případ úmrtí či dožití. Pojistná částka se může pro obě rizika značně lišit. Kapitálové životní pojištění garantuje zhodnocení vložených prostředků. Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny výdaje na pojistnou ochranu a poplatky, zbylá částka je použita na vytvoření finanční rezervy. Tato částka je vyplacena v případě smrti obmyšlené osobě. Kapitálové životní pojištění si lze stejně jako investiční životní pojištění odečíst z daní.