Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Obmyšlený

Obmyšlený

Osoba určená ve smlouvě, která není pojistník, ale má nárok na pojistné plnění.

Obmyšlená osoba má nárok na úhradu pojistného plnění v případě smrti pojištěnce. Většinou se jedná o pozůstalé, případně nejbližší osoby pojištěnce. Obmyšlenou osobu si určuje pojistník při sjednání smlouvy.