Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Pojištěný

Pojištěný

Osoba, na kterou je uzavřeno pojištění.

Tato osoba je určena v pojistné smlouvě. Smlouva se týká zdraví, majetku či pojistné hodnoty této osoby. Pojištěný nemusí být vždy osoba, která pojištění uzavřela. Příkladem, kdy tomu tak není, může být pojištění dětí jejich rodiči.