Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Pojistitel

Pojistitel

Finanční instituce s povolením poskytující pojišťovací služby.

Pojistitel je pojišťovna, se kterou pojistník (klient) sjednává pojistnou smlouvu. Pojistitel musí mít povolení od ČNB vykonávat pojišťovací činnost.