Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Pojistka

Pojistka

Písemné potvrzení o sjednání pojištění.

Pojistkou se míní potvrzení, které vydává pojišťovna, o uzavření pojistné smlouvy. Ve smlouvě se pojišťovna zavazuje proplatit pojistné plnění v případě pojistné události. Pojistník se ve smlouvě zavazuje platit dohodnuté závazky po celou dobu platnosti smlouvy.