Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Pojistné plnění

Pojistné plnění

Uhrazení určité částky v případě pojistné události.

Jde o čerpání finančních prostředků z pojištění, kterými pojistník pokryje pojistnou událost. Pojistník samozřejmě musí splnit podmínky sjednané v pojistné smlouvě. Výše pojistného plnění a popis pojistných událostí, na které se vztahuje, je vždy součástí pojistné smlouvy. Výše pojistného plnění a pojistné události závisí na typu pojištění (například se liší u pojištění majetku a úrazového pojištění).