Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Pojistné podmínky

Pojistné podmínky

Podmínky pro průběh pojištění, kterou jsou sjednány při podpisu smlouvy.

Pojistné podmínky jsou souhrnný termín pro všechny podmínky, které jsou sjednány pro průběh pojištění. Je to výčet povinností a práv pojistníka i pojistitele. Součástí jsou také seznam pojistných událostí, podmínky a výše pojistného plnění.