Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Pojistník

Pojistník

Osoba, se kterou je sjednána smlouva.

Pojistník může být jakákoli právnická osoba nebo fyzická osoba, která už dosáhla plnoletosti. Pojistník uzavírá s pojišťovnou smlouvy a tím se zavazuje plnit veškeré závazky, které z daného pojištění vyplývají. Pojistník nutně nemusí být osoba, na kterou se pojištění vztahuje. (viz také pojištěný)