Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Typ životní pojistky pro případ smrti.

Rizikové životní pojištění je specifické tím, že neobsahuje žádnou spořící složku. Všechno zaplacené pojistné slouží jako pojistná ochrana. K výplatě sjednané částky dochází pouze v případě smrti klienta nebo v případě podmínek sjednaných v rámci připojištění. Smyslem rizikového životního pojištění je finančně zabezpečit rodinu pro všechny případy. Výhodou tohoto typu pojištění je garantovaná pojistná částka v případě úmrtí, nevýhodou je, že neexistuje žádná spořící složka.